Våra tjänster

FTX Ventilation

Vi erbjuder montering av  FTX-ventilationssystem.

Projektering

Projektering av VVS-installationer.

Fastighets service

Servicearbete av VVS-installationer.

Fler tjänster

Fler tjänster som vi utför

Injustering

Injusteringar av VVS-system.

Restaurang ventilation

Projektering och installation av restaurangs vvs-system.

Isolering

VVS-isolering.

ventilationstockholm

Vill du…

Kontakta oss via mail?

eller läsa mer om vår verksamhet?

Vårt arbete

Våra referenser

Ekonomi luftbehandling AB

Pekka Myrrä Mobil: 070 629 29 64

JM AB

Stefan Björkling Tel: 08 782 87 00

Järna Ventilationsservice & Fastigheter AB

Björn Hesselgren Mobil: 070 822 65 62

Sterco Ventilation & Fastighetsunderhåll

Stefan Schelander Mobil: 070 474 43 56

Arninge El & Ventilation AB

Jonas Fröberg Tel: 08 446 808 59

FTX Svenska Gruppen AB

Irek Kocon Mobil: 073 787 68 23

Vem är vi?

VentMatik är en kompetent ventilations företag med ambitiöst kvalitets och miljötänkande
Med vår kunskap och vårt stora engagemang ger vi våra kunder konkurrenskraft.
Hos oss hittar ni det stora företagets kunskap och det lilla företagets flexibilitet och effektivitet.
Vi arbetar med alla slags ventilation anläggningar så som: restaurang ventilation, FTX villa ventilation, stora och små anläggningar, isolering,injustering,fastighets service och projektering.

  • Vi levererar anläggningar som lever upp till din förväntade kvalitet.
  • Vi använder endast produkter av bästa kvalitet.
  • Våra kunder ska vara nöjda kunder.
Erfarenhet
91%
Effektivitet
95%
Kommunikation
86%
Strategi
89%

Varför är ventilation så viktigt för oss?

Bra ventilation

  • Minskar risken att få astma och allergier
  • Ökar arbetseffektiviteten
  • Bidrar till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro
  • Är en förutsättning för välisolerade och täta hus i vårt kalla klimat
  • Sparar energi

Frisk luft – en god hälsa

Nittio procent av vår tid vistas vi i olika inomhusmiljöer. Det är därför viktigt att luften vi andas in är av bra kvalitet. Värmlandsstudien visar att barn drabbas otroligt mycket när det finns dålig ventilation i bostäder. Dålig ventilation medför en ökad risk för astma och andra allergiska sjukdomar bland de små. Bristfällig städning och ventilation i skollokaler m.m gör att många barn med allergi mår sämre och att studieresultaten påverkas. Inneklimat och luftkvalitet har med andra ord stor betydelse för vårt mående och vår hälsa.

Kontakta oss

Box 1008, 114 79 Stockholm
070 095 90 12 Maciej
076 401 82 70 Kristoffer